Stor kjøpesenterfusjon: Salto og Scala slår seg sammen

Stor kjøpesenterfusjon: Salto og Scala slår seg sammen

Salto Eiendom og Scala Retail Property, som i dag eier 10 kjøpesentereiendommer hver, slår seg sammen og danner et sterkt kjøpesenterselskap med helnorsk eierskap.

Mer om saken
Norges grønneste butikk - Kiwi Dalgård

Norges grønneste butikk - Kiwi Dalgård

Kiwi Dalgård er en grønn miljøbutikk som har overskudd av energi fra solceller og grunnbrønner. Overskuddet av energi selges til 60 boliger i nabobyggene. Solcellene er integrert i deler av fasaden og på tak. Butikken er på 1.250 kvm med både utvendig parkering og parkering under nærmeste boligblokk. Det er mulig å lade el-bil og el-sykkel på utsiden av butikken. Nå fra 2018 frakter Asko varer til butikken i lastebiler som går på egenprodusert hydrogen eller elektrisitet - helt rent.

Mer om saken
Nytt miljøbygg i Sande

Nytt miljøbygg i Sande

NorgesGruppen Eiendom har levert det andre miljøbygget til Kiwi. Bygget er på 1 300 kvm og ligger på Nordre Jarlsberg Brygge i Sande kommune.

Mer om saken
Miljøbygg på Fjeldset i Elverum

Miljøbygg på Fjeldset i Elverum

Kiwi Fjeldset, på Elverum, åpnet 25. februar 2016. Butikken, på 1 300 kvm, er NorgesGruppen første egeneide miljøbygg og et ledd i NorgesGruppen sin miljøambisjon om å bli klimanøytral.

Mer om saken
Bekkestua – Bærum

Bekkestua – Bærum

Et samarbeidsprosjekt med PEAB Eiendomsutvikling og Asker og Bærum Boligbyggelag (ABBL). Prosjektet er en kombinasjon av næringsarealer i plan 1 med boliger over og parkering i kjeller. Rammetillatelse foreligger.

Mer om saken