Havstad - Trondheim

NorgesGruppen Eiendom Midt-Norge ervervet Byåsveien 162 høsten 2013 hvor det planlegges et kombinert bygg for næring og boliger.

Næringsarealet er på 2 000 kvm og legger til rette for ny Kiwi butikk på 1 600 kvm.
Det vil bli tilsammen ca. 70 parkeringplasser fordelt utvendig på samme plan som butikk, og i parkeringsetasje under næringsarealet. Over næringsarealet etableres flere boligblokker med til sammen 50 leiligheter med takhage. 

Detaljregulering er godkjent og byggestart er planlagt ultimo 2019. Ferdigstillelse av boligene og åpning av ny Kiwi butikk er forventet i 2021. 

Kiwi Havstad får en meget sentral beliggenhet med plassering både mot Byåsveien og Havstadveien. Byåsveien er mest trafikkerte adkomst til Byåsen-området og er også hovedtrasé for kollektivtrafikk like ved, noe som vil gjøre senteret attraktivt for både handlende og beboere.

Havstad - Trondheim

Areal
2 000 Kvm
Status
Planlagt prosjekt

Kontaktperson

Ivar Sølberg
Ivar Sølberg
Regionsdirektør
NorgesGruppen Midt-Norge
901 35 476