Langhus - Arnestadjordet

Ved Langhus Senteret i Ski kommune, er det i gangsatt reguleringsarbeid av et nytt boligprosjekt.
NorgesGruppen Eiendom har inngått en samarbeide med Veidekke Eiendom om å utvikle eiendommen
bestående av ca.15 000 Kvm tomt på Arnestadjordet.
Eksisterende bygningsmasse på tomten er revet og det er planlagt ca.170 leiligheter fordelt
på 8 blokker.
Planlagt byggestart er 2020.

Langhus - Arnestadjordet

Areal
15 000 Kvm
Status
Under regulering

Kontaktperson

Øistein Brevig Pjaaka
Øistein Brevig Pjaaka
Adm. direktør
NorgesGruppen Eiendom
901 09 345