Langhus - Arnestadjordet

Øst for Langhus Senteret, i Ski kommune, er det i gangsatt reguleringsarbeid for et boligprosjekt.
NorgesGruppen Eiendom har inngått en samarbeide med Veidekke Eiendom om å utvikle arealet
på ca 15 000 Kvm på Arnestadjordet.
Eksisterende bygningsmasse på tomten er revet og det vil bli bygget ca 166 leiligheter fordelt
på 10 blokker på området.

Detaljregulering for området pågår og planlagt rammetillatelse vil foreligge fjerde kvartal 2018.
Planlagt oppstart av bygging første kvartal 2019.

Langhus - Arnestadjordet

Areal
15 000 Kvm
Status
Under regulering

Kontaktperson

Per Eirik Silseth
Per Eirik Silseth
Prosjektdirektør
NorgesGruppen Eiendom
951 90 209