Langhus - Arnestadjordet

Ved Langhus Senteret i Ski kommune, reguleres den inn et nytt boligprosjekt.
NorgesGruppen Eiendom har inngått samarbeid med Veidekke Eiendom om å utvikle eiendommen
på ca. 15 000 Kvm tomt på Arnestadjordet.
Eksisterende bygningsmasse på tomten er revet og det er planlagt ca. 170 leiligheter fordelt på
8 boligblokker.
Planlagt byggestart er høsten 2020.

Langhus - Arnestadjordet

Areal
15 000 Kvm
Status
Under regulering

Kontaktperson

Geir Inge Juriks
Geir Inge Juriks
Utviklingsdirektør
NorgesGruppen Eiendom
950 51 389