Dal - Eidsvoll

Eksisterende Kiwi butikk på Dal skal rehabiliteres og utvides. Eiendommen ligger sentralt ved innkjøringen til Dal og Råholt.  

Prosjektet gjennomføres i to byggetrinn og omfatter rehabilitering av eksisterende bygningsmasse og tilbygg. Samlet butikkareal for Kiwi blir på totalt 2 170 kvm.
Fasadene skal renoveres å få et uttrykk som er i tråd med KIWIs nye konseptbygg, Fasett.

Midlertidig butikk åpnet i nytt frontparti av bygget 07. januar 2019.
Hele bygget vil ferdigstilles august 2019

Dal - Eidsvoll

Adresse
Skinnstudumpa 4, Dal
Areal
2 170 Kvm
Enteprenør
Arealbygg
Status
Planlagt prosjekt

Kontaktperson

Per Eirik Silseth
Per Eirik Silseth
Prosjektdirektør
NorgesGruppen Eiendom
951 90 209