Kiwi Dal, Eidsvoll

Eksisterende Kiwi butikk på Dal skal rehabiliteres og utvides. Eiendommen ligger sentralt ved innkjøringen til Dal og Råholt.  Dagens butikk er samlokalisert med en bilbutikk, som nå flytter ut. 

Prosjektet skal gjennomføres i tre byggetrinn og omfatter rehabilitering av eksisterende bygningsmasse og fire nye tilbygg.  Samlet butikkareal for Kiwi blir på totalt 2 170 kvm.
Fasadene skal renoveres å få et uttrykk som er i tråd med KIWIs nye konseptbygg, Fasett.

Prosjektet startet april 2018 med planlagt reåpning av Kiwi i mai 2019.

Kiwi Dal, Eidsvoll

Adresse
Skinnstudumpa 4, Dal
Areal
2 170 Kvm
Enteprenør
Arealbygg
Status
Planlagt prosjekt

Kontaktperson

Per Eirik Silseth
Per Eirik Silseth
Prosjektdirektør
NorgesGruppen Eiendom
951 90 209