Skjetten Senteret - Skedsmo

Skjetten Senter i Skedsmo kommune er et eksisterende nærsenter eiet at Norgesgruppen Eiendom.
Dagens senter består av en dagligvarebutikk, samt syv mindre næringsarealer. I andre etasje av senteret er det lokalisert legesenter og tannlegeklinikk mm. 
Det er i gangsatt regulering av eiendommen hvor man planlegger å rive dagens bygningsmasse og erstatte dette med et nytt nærings- og boligprosjekt. 
Det nye prosjektet omfatter ca 4 500 kvm næringsarealer med parkering og tilsammen ca 170 leiligheter fordelt på fem blokker.

Prosjektet er foreløpig på reguleringsplanet.

Skjetten Senteret - Skedsmo

Areal
18 000 Kvm
Status
Planlagt prosjekt

Kontaktperson

Vegard Sletten
Vegard Sletten
Prosjektsjef
NorgesGruppen Eiendom
476 01 514