Skjetten Senteret - Skedsmo

Skjetten Senter planlegges revet og erstattet med nytt bygg.
Det nye senteret prosjekteres med ca 4 500 kvm næringsarealer med parkering og tilsammen ca 170 leiligheter fordelt på fem blokker.

Prosjektet er foreløpig på reguleringsplanet.

Skjetten Senteret - Skedsmo

Areal
18 000 Kvm
Status
Planlagt prosjekt

Kontaktperson

Vegard Sletten
Vegard Sletten
Prosjektsjef
NorgesGruppen Eiendom
476 01 514