Snarøyaveien 139 i Bærum

På Snarøya i Bærum bygger Norgesgruppen Eiendom, Spar sin første miljøbutikk.
Den nye butikken åpner i slutten av august 2018.

Ved bygging av butikken har det vært stort fokus på bruk av miljøvennlige materialer.  Prosjektet har mange innovative løsninger som skal være med på å redusere energiforbruk og CO2-fotavtrykket for bygget. Summen av alle miljøtiltakene gjør at CO2-fotavtrykket er redusert med 60 %.

Råbygget består av massivtre konstruksjoner i både vegger og tak. Ytterveggene består av dobbel massiv tre elementer uten isolasjon. Taket består av prefabrikerte Kielsteg elementer og er dekket med sedumdekke (grønt tak). I gulvdekket og fundamenteringen er det brukt lavkarbonbetong og resirkulert armeringsjern.

På byggets syd- og østfasade er det montert solcellepaneler.  Det blir også installert et avansert varmegjenvinningsystem for gjenvinning av overskuddsvarme fra butikken.

Utenfor butikken er det brukt en ny type asfalt, som gjennom en ny produksjonsteknikk med lavere produksjonstemperatur reduserer energiforbruket og utslippet av klimagasser. Butikken har 55 parkeringsplasser og mulighet for lading av el-biler og el-sykler. 

Se  mer informasjon om butikken på følgende steder:
https://vimeo.com/268410100/f06a6c7434

https://www.spar.no/Nyheter/spar-bygger-en-ny-miljovennlig-butikk-pa-snaroya-i-barum/

 

Snarøyaveien 139 i Bærum

Adresse
Snarøyaveien 139
Areal
1 400 Kvm
Arkitekt
Meinich Arkitekter AS
Enteprenør
POB Entreprenør AS
Status
Planlagt prosjekt

Kontaktperson

Vegard Sletten
Vegard Sletten
Prosjektsjef
NorgesGruppen Eiendom
476 01 514