Snarøyaveien 139 i Bærum

Her skal NorgesGruppen Eiendom bygge Spar sin første miljøbutikk.
Eksisterende Menybutikk er revet og ny Sparbutikk åpner høsten 2018.

I den nye butikken er det mange innovative løsninger som skal være med på å redusere energiforbruk og CO2 avtrykket for bygget.

Råbygget består av massiv tre konstruksjoner i både vegger og tak.
Taket består av prefabrikerte Kielsteg elementer. Veggkonstruksjonen består av dobbel massiv tre elementer uten isolasjon.
Videre er det fokus på materialer med høy resirkuleringsgrad og/ eller lav CO2 avtrykk.  Det blir lagt sedumdekke på taket.

På byggets syd- og østfasade er det montert solcellepaneler.  Det blir også installert et avansert varmegjenvinningsystem for å gjenvinne overskuddsvarme fra butikken.

POB er engasjert som totalentrepenør i prosjektet.  Abeidene ble påstartet desember 2017 og blir ferdigstilt tredje kvartal 2018.

Snarøyaveien 139 i Bærum

Adresse
Snarøyaveien 139
Areal
1 400 Kvm
Arkitekt
Meinich Arkitekter AS
Enteprenør
POB
Status
Planlagt prosjekt

Kontaktperson

Vegard Sletten
Vegard Sletten
Prosjektsjef
NorgesGruppen Eiendom
476 01 514