Stortorget Midtun, Bergen

Eiendommen er regulert til storvarehandel og dagligvare.

Ny Kiwi butikk på 1 500 kvm åpnet 02.05.2019.

Geitanger Bygg skal åpne butikk på 6 940 kvm i august 2019.

Eiendommen har 110 p-plasser, hvorav Kiwi har sambruk av disse med Geitanger Bygg.
Parkering er på bakke plan foran butikkene

 

Stortorget Midtun, Bergen

Adresse
Ulsmågskaret 1, 5225 NESTTUN
Areal
1 500 KVM
Status
Ferdigstilt

Kontaktperson

Jim Kaland
Jim Kaland
Prosjektsjef
NorgesGruppen Vest
908 34 340