Strandveien - Tromsø

Sør for Tromsø sentrum planlegges det å etablere en ny EuroSpar butikk.
Dette er et område med etabert boligbebyggelse, der det også planlegges flere nye boligprosjekter. 

Prosjektet består både av næring og bolig.  Næringsseksjonen på 3 000 Kvm skal inneholde ny EuroSpar butikk med ca. 50 parkeringsplasser.

Prosjektet startet andre kvartal 2018 med planlagt åpning av ny EuroSpar butikk første kvartal 2019.

Boligene gjennomføres som eget byggetrinn etter åpning av butikken.
Boligdelen består av ca 100 boenheter som er fordelt tre blokker ved siden av næringsbygget.

 

 

Strandveien - Tromsø

Adresse
Strandveien 108, Tromsø
Areal
3 000 Kvm næring
Status
Planlagt prosjekt

Kontaktperson

Per Eirik Silseth
Per Eirik Silseth
Prosjektdirektør
NorgesGruppen Eiendom
951 90 209