Salg av tre handelseiendommer med langsiktig leiekontrakt
med NorgesGruppen

Last ned informasjon

For mer informasjon kontakt:

Øistein Brevig Pjaaka 
Adm.direktør

Tlf. +47 901 09 345
Oistein.Pjaaka@norgesgruppen.no

Jon Fossum 
Controller

Tlf. +47 476 01 530
Jon.Fossum@norgesgruppen.no

Ingjald Sørhøy 
Økonomidirektør

Tlf. +47 982 06 282
Ingjald.Sorhoy@NorgesGruppen.no