Råkhaugen - Molde

Utvidelse og oppgradering av eksisterende Kiwibutikk.

Råkhaugen - Molde

Status
Ferdigstilt

Kontaktperson

Per Eirik Silseth
Per Eirik Silseth
Prosjektdirektør
NorgesGruppen Eiendom
951 90 209